Information om anläggningen

På Boda Såg i Dalarna har vi en avancerad timmersortering med en 3D-mätram och 20 sorteringsfack.
Detta gör det möjligt för oss att sortera timret i längder mot rätt slutprodukt, för att garantera att varje stock produceras med rätt sågutbyte och kvalitet.

Vårt sågverk är utrustat med en profileringsklingsåg Hewsaw 200, som gör det möjligt för oss att såga centrum och sidoutbyten.

De mest vanligaste dimensionerna som vi producerar: är i tjocklekarna 32/38/44/50 x bredderna 75/84/95/100/115/125/150 samt sidobräder i måtten 19/22x75/100.

Under åren 2022-2023 planerar vi att investera i en modernisering av styrsystemet för sågen, med ny frekvensstyrning, måttkontroll, receptstyrning, stopptidsregistering och andra förbättringar. Dessa investeringar kommer att leda till ökad effektivitet och förbättra arbetsmiljön för personalen.

Vi har också 6 torkkammare från Valutec, vilket ger oss en hög torkkapacitet på 60 000 m³ sågade trävaror per år.

På sikt planerar vi att modernisera justerverket, genom att bygga om och sätta in en virkesscanner för att ytterligare förbättra precisionen och kvaliteten på våra produkter.

I genomsnitt producerar vi ca 4000 m³ sågad vara per person i sågverket, eller 1 000 000 stockar i 4 m längder per personal i produktion och år.

Med vår dedikerad personal strävar vi alltid efter att leverera trävaror av högsta kvalitet.
Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och få en offert.

 

                   

Kontakta oss

Dina kontaktuppgifter *
* När alla uppgifter är ifyllda, kan du klicka på Skicka knappen
   
 
Huvudkontor  

Boda Såg i Dalarna AB

Kalkhussveden 4,
790 23 Svärdsjö

Tel: +46 246-511 30
info@bodasag.se

Följ Boda såg på:

 

 

Boda Såg i Dalarna AB garanterar genom våra leverantörer att virket inte härstammar från:

  • Illegala avverkningar
  • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränkts
    Exempel på detta kan vara områden där det förekommer aktiva hinder för utövande av traditionell sedvanerätt eller civilrätt eller områden där allvarliga omfattande tvister med ursprungsbefolkningar eller andra sociala intressenter, som innefattar konfrontation eller fysiskt våld, förekommer.
  • Skogar där höga bevarandevärden är hotade (Detta inkluderar nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition)
  • Genmanipulerade träd
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig användning.