Inköp av timmerråvara

   

  Vi på Boda såg är ständigt på jakt efter grantimmer i
  dimensionerna 13-21cm i topp och i längderna 410 cm och 370 cm.

  Om du har timmer i dessa dimensioner och är intresserad av att sälja till oss,
  tveka inte att kontakta råvaruchef Andreas tel 076-110 54 57 eller skicka ett mail
  till andreas.eriksson@bodasag.se  för att diskutera möjligheter och priser. 

   

  Du kan också indirekt leverera till oss via våra samarbetpartners nedan,

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vi garanterar

  Boda Såg i Dalarna AB garanterar genom våra leverantörer att virket inte härstammar från:

  • Illegala avverkningar
  • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränkts
  • (Exempel på detta kan vara områden där det förekommer aktiva hinder för utövande av traditionell sedvanerätt eller civilrätt eller områden där allvarliga omfattande tvister med ursprungsbefolkningar eller andra sociala intressenter, som innefattar konfrontation eller fysiskt våld, förekommer.)
  • Skogar där höga bevarandevärden är hotade (Detta inkluderar nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition)
  • Genmanipulerade träd
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig användning.

   

  4.2 Rutin för klagomål - 2022-01-05.doc47 Kb

  Kontakta oss

  Dina kontaktuppgifter *
  * När alla uppgifter är ifyllda, kan du klicka på Skicka knappen
     
   
  Huvudkontor  

  Boda Såg i Dalarna AB

  Kalkhussveden 4,
  790 23 Svärdsjö

  Tel: +46 246-511 30
  info@bodasag.se

  Följ Boda såg på:

   

   

  Boda Såg i Dalarna AB garanterar genom våra leverantörer att virket inte härstammar från:

  • Illegala avverkningar
  • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränkts
   Exempel på detta kan vara områden där det förekommer aktiva hinder för utövande av traditionell sedvanerätt eller civilrätt eller områden där allvarliga omfattande tvister med ursprungsbefolkningar eller andra sociala intressenter, som innefattar konfrontation eller fysiskt våld, förekommer.
  • Skogar där höga bevarandevärden är hotade (Detta inkluderar nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition)
  • Genmanipulerade träd
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig användning.