Råvaror

Vi köper in och förbrukar talltimmer i dimensionerna 13-22 cm i topp och 430 cm i längd. Om du är intresserad av att sälja timmer till oss kontakta vår råvaruinköpare:

 

 

 

Gå till råvaror 

Boda Såg i Dalarna

Vi är ett sågverk som ligger i Boda, Svärdsjö. Företaget ingår i Törnholdingkoncernen, har 15 anställda och producerar ca 40 000 m³ sågade trävaror per år.

 

 

 

Mer om oss 

Trävaror

Vi köper råvaran i närområdet, vilket ger oss en säker tillgång på högkvalitativ fura - företrädesvis topp/mellanstockar i längden 430 cm. Vi torkar dessutom ner hela 50 % av vår produktion till 8 % fuktkvot, vilket ger oss en stark position hos golv-, komponent- och möbeltillverkare.

 

Gå till trävaror

Kontakta oss

Dina kontaktuppgifter *
* När alla uppgifter är ifyllda, kan du klicka på Skicka knappen
Kontakta mig


Börje Törnberg

Mobil: 070-525 11 30
Direkt tel: 0221-341 01

borje@tornholding.se

  Huvudkontor
 


Boda Svärdsjö,
790 23 Svärdsjö

Tel: +46 221-341 00
Tel: +46 246-511 30
Fax: +46 246-105 83

 

Boda Såg i Dalarna AB garanterar genom våra leverantörer att virket inte härstammar från:

  • Illegala avverkningar
  • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränkts
    Exempel på detta kan vara områden där det förekommer aktiva hinder för utövande av traditionell sedvanerätt eller civilrätt eller områden där allvarliga omfattande tvister med ursprungsbefolkningar eller andra sociala intressenter, som innefattar konfrontation eller fysiskt våld, förekommer.
     
  • Skogar där höga bevarandevärden är hotade (Detta inkluderar nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition)
  • Genmanipulerade träd
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig användning.