Inköp Bodakubb

Vi på Boda såg är ständigt på jakt efter klentimmer i
dimensionerna 12-21cm i topp och i längderna 410 cm och 370 cm för gran och dimensionerna 13,5-21cm i topp och i längderna 430 cm och 370cm för tall.

 

Om du har timmer i dessa dimensioner och är intresserad av att sälja till oss,
tveka inte att kontakta vår råvaruchef Andreas Eriksson på tel 076-110 54 57 eller skicka ett mail till andreas.eriksson@bodasag.se  för att diskutera möjligheter och priser. 

 
 

                                                   

Vi garanterar

Boda Såg i Dalarna AB garanterar genom våra leverantörer att virket inte härstammar från:

 • Illegala avverkningar
 • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränkts
 • (Exempel på detta kan vara områden där det förekommer aktiva hinder för utövande av traditionell sedvanerätt eller civilrätt eller områden där allvarliga omfattande tvister med ursprungsbefolkningar eller andra sociala intressenter, som innefattar konfrontation eller fysiskt våld, förekommer.)
 • Skogar där höga bevarandevärden är hotade (Detta inkluderar nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition)
 • Genmanipulerade träd
 • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig användning.

Kontakta oss

Dina kontaktuppgifter *
* När alla uppgifter är ifyllda, kan du klicka på Skicka knappen
   
 
Huvudkontor  

Boda Såg i Dalarna AB

Kalkhussveden 4,
790 23 Svärdsjö

Tel: +46 246-511 30
info@bodasag.se

Följ Boda såg på:

 

 

Boda Såg i Dalarna AB garanterar genom våra leverantörer att virket inte härstammar från:

 • Illegala avverkningar
 • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränkts
  Exempel på detta kan vara områden där det förekommer aktiva hinder för utövande av traditionell sedvanerätt eller civilrätt eller områden där allvarliga omfattande tvister med ursprungsbefolkningar eller andra sociala intressenter, som innefattar konfrontation eller fysiskt våld, förekommer.
 • Skogar där höga bevarandevärden är hotade (Detta inkluderar nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition)
 • Genmanipulerade träd
 • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig användning.