Kontakta oss:

Växelnr: 0246 - 511 30 

Mail: info@bodasag.se

Adress: Kalkhusveden 4, 790 23 Svärdsjö

 

 

Produktions och platschef

Peter Funk

Mobil tel 070-536 39 38

peter.funk@bodasag.se

 

 

Råvaruchef

Andreas Eriksson

Mobil tel 076-110 54 57

andreas.eriksson@bodasag.se  

 

 

Försäljning sågade trävaror

Håkan Lundgren 

Mobil tel 076-833 18 03 
hakan.lundgren@bodasag.se  

 

Administration & produktionplanering

Mikael Vestling

Dir.telefon: 0246 - 511 34

mikael.vestling@bodasag.se

 

Utlastning, logistik & administration

Berit Eriksson

Dir.telefon nr: 0246-511 32

Mobil tel 070-605 11 30

berit.eriksson@bodasag.se

   

Utlastning lastmaskin

Leon Johansson

Mobil tel 076-149 53 66

utlastningen@bodasag.se

 

Ekonomi & administration

Jonas Ström  (Ekonomichef)

Mobil tel 070-763 02 94

jonas.strom@bodasag.se  

 

Oksana Cifuentes (Ekonomisk redovisning) 

Mobil tel 070-978 44 50

oksana.cifuentes@bodasag.se 

 

 

 


   

       


 

 

 

 

 

Kontakta oss

Dina kontaktuppgifter *
* När alla uppgifter är ifyllda, kan du klicka på Skicka knappen
   
 
Huvudkontor  

Boda Såg i Dalarna AB

Kalkhussveden 4,
790 23 Svärdsjö

Tel: +46 246-511 30
info@bodasag.se

Följ Boda såg på:

 

 

Boda Såg i Dalarna AB garanterar genom våra leverantörer att virket inte härstammar från:

  • Illegala avverkningar
  • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränkts
    Exempel på detta kan vara områden där det förekommer aktiva hinder för utövande av traditionell sedvanerätt eller civilrätt eller områden där allvarliga omfattande tvister med ursprungsbefolkningar eller andra sociala intressenter, som innefattar konfrontation eller fysiskt våld, förekommer.
  • Skogar där höga bevarandevärden är hotade (Detta inkluderar nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition)
  • Genmanipulerade träd
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig användning.