Boda Såg i Dalarna

Boda Sågverk, är beläget i Boda, strax utanför Svärdsjö.
Vårt sågverk har 15 dedikerade medarbetare som tillsammans producerar upp till 45 000 m³ sågade trävaror per år. 
Vår kompetens och erfarenhet gör oss till en pålitlig partner. 
Vi är spårbarhetscertifierat och kan erbjuda erkända certifierade produkter.

En mer än 130 år lång historia

Med en historia som sträcker sig tillbaka till 1890 har Boda Sågverks Aktiebolag en lång och gedigen bakgrund inom trävaruproduktion. Det började med ett upprop från byborna i Boda om att bygga en ångsåg för sågning och försäljning av skogsprodukter. Aktierna var på 50 kronor och 27 gårdar tecknade 73 aktier. Efter ytterligare aktieteckningar och ett startkapital på 15.050 kronor, var sågen klar till midsommaren 1891.

 

 

Från början hade Boda såg 16 anställda som arbetade som maskinist, eldare, sågare, hjälpsågare, kantare, ribblastare, stabbläggare, brädgårdsarbetare och timmersorterare. Produktionen ökade och vid sekelskiftet hade man nått en produktion på 12.000 stock per år. Transporterna sköttes med hjälp av hästar fram till 1917 då företaget inköpte sin första lastbil, en Scania Vabis. Hästarna fortsatte dock att användas inom skogen fram till 1960-talet.

Efter mitten av 1960-talet började Boda Sågverks Aktiebolag modernisera sin verksamhet för att möta de ökade kraven på kvalitet och effektivitet. Man satte in två ramar, byggde ett nytt hyvleri och justeringsanläggning, och införde maskineri för flisning av avfallet.

En torkanläggning byggdes för att öka omloppstiden för virket och truckar skötte nu hanteringen av timmer och färdiga produkter.

Under åren har följande personer varit sågverksdisponenter: Daniels Anders Jansson, Johan Viklund, Andreas Andersson, Anders Larsson, Karl Larsson, Göte Eriksson och Gunnar Björs. De har alla bidragit till företagets utveckling och framgångar genom att leda och driva verksamheten framåt.

 

 

Utmaningar genom åren

Boda Sågverks Aktiebolag har en rik historia som sträcker sig över mer än 100 år. Trots hårt arbete och engagemang kunde man inte längre konkurrera i en ekonomisk kris och bolaget gick i konkurs 1991. Sågen såldes till Börje Törnberg och fick namnet Boda Såg i Dalarna AB.

Under den period som Börje Törnberg har drivit sågverket har investeringar gjorts i bland annat ett justerverk, nya kammartorkar och en biobränslepanna. Sågens huvudinriktning var under Börjes ledning furu. 
I februari 2021 sålde Börje sågverket till sina söner Dan Törnberg och Christoffer Ljungkvist.

Nutid

Dan och Christoffer har ändrat bolagets inriktning och nu sågas enbart klentimmer i gran och cirka 90 000 m³fub råvara förbrukas varje år.

Idag är Boda Sågverk ett välmående, miljömedvetet och progressivt företag som har tagit beslut om flera framtida investeringar för att följa med i tiden. Bolaget fortsätter att utvecklas och strävar efter att erbjuda högkvalitativa trävaror till sina kunder. År 2022 nominerades företaget till ett av fyra företag till årets exportföretag i Dalarna.

År 2022 har Boda Såg 15 anställda och producerar upp till 45 000 m³ sågade trävaror per år.

Vår vision är att det även om 100 år skall finnas kvar ett litet sågverk i Bodaviken.

Med över 130 års erfarenhet av sågning och trävaruproduktion är vi en pålitlig partner för alla dina trävarubehov.

 

 

 

 

 


 

Kontakta oss

Dina kontaktuppgifter *
* När alla uppgifter är ifyllda, kan du klicka på Skicka knappen
   
 
Huvudkontor  

Boda Såg i Dalarna AB

Kalkhussveden 4,
790 23 Svärdsjö

Tel: +46 246-511 30
info@bodasag.se

Följ Boda såg på:

 

 

Boda Såg i Dalarna AB garanterar genom våra leverantörer att virket inte härstammar från:

  • Illegala avverkningar
  • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränkts
    Exempel på detta kan vara områden där det förekommer aktiva hinder för utövande av traditionell sedvanerätt eller civilrätt eller områden där allvarliga omfattande tvister med ursprungsbefolkningar eller andra sociala intressenter, som innefattar konfrontation eller fysiskt våld, förekommer.
  • Skogar där höga bevarandevärden är hotade (Detta inkluderar nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition)
  • Genmanipulerade träd
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig användning.